Her finder du »Pakhuset«...

Du finder »Pakhuset« på Stationsvej 1 D i Brande, lige ved siden af Brande Station og Rutebilernes holdeplads. Check evt. linket her!

Hyggelige lokaler...

Lokalerne indbyder til forskellige indretninger med små caféborde eller større langborde, hvis arrangementet indebærer spisning.

Kurser og festlige lejligheder...

Huset er veludstyret, både med hensyn til AV-midler, service, kaffeautomat og underholdningsmaskiner.

Klub for unge 15-25 årige

Tirsdag og torsdag aften fra 19.00-22.00 er klubben åben for unge fra 9.klasse til 25 år...

Regulativ for huset

Regulativ for huset

Regulativ for »Pakhuset«

§1: Navn
Stedets navn er »Pakhuset« og adressen er: Stationsvej 1 D, 7330 Brande.

§2: »Pakhusets« formål
Formålet med »Pakhuset«t er primært at skabe et samlingssted for kommunens unge fra 9. klassetrin til 25 år. Herudover er formålet at skabe et kulturelt samlings- og aktivitetssted for kommunens borgere i form af et »medborgerhus«. Endelig skal »Brikken« give iværk­sættere og kunstnere mulighed for at udstille deres virksomhed/kunst.

§ 3: Meningen med »Pakhuset«

  • At supplere Ikast-Brande Kommunes øvrige tilbud til unge i aldersgruppen fra 9. klassetrin til 25 år.
  • At have et fælles samlingssted / aktivitetssted for unge efter den ordinære Ungdomsskolealder.
  • At etablere et tilbud (medborgerhus) til kommunens borgere, således at alle foreninger, klubber og grupper med en ansvarlig bestyrelse/forældregruppe kan anvende »Brikken« til arrangementer og møder.
  • Generelt at være et dynamisk og udviklingsorienteret kulturelt tilbud for borgere i Ikast-Brande Kommune, blandt andet som spillested for mindre orkestre.
  • At tilstræbe sammensætning af en bred vifte af arrangementer og aktiviteter i god kvalitet, således at hele målgruppen medtænkes.

§4: Ledelse/tilsyn
Afdelingslederen ved Ungdomsskolens Brande-afdeling har kontor i »Pakhuset« og fungerer som daglig leder.

Ungdomsskolen har ansvaret for at ALLE ungdomsarrangementer i »Pakhuset« afvikles på betryggende vis, og kan herudover være behjælpelig i forbindelse med øvrige aktiviteter.

§ 5: Alkohol/rusmidler
Der er kun udskænkning af alkohol i forbindelse med arrangementer, hvis det er godkendt af Ungdomsskolen. Det skal dog indskærpes, at der ikke må udskænkes alkohol til unge under 18 år, heller ikke til "lukkede arrangementer".

Der kan kun medbringes alkohol i forbindelse med arrangementer, hvis det er godkendt af Ungdomsskolen.

Narkotika og alle andre typer af rusmidler er fuldstændig bandlyst.

Det er IKKE tilladt at være synlig påvirket af alkohol/rusmidler.

Ved offentlige arrangementer (åbne arrangementer) skal de gældende regler for udskænkning af alkohol ligeledes overholdes, og der skal indhentes bevilling hos politiet (vær også opmærksom på indberetning til told og skat).

§ 6: Udlejning
For at leje »Pakhuset« skal der rettes henvendelse til Ungdomsskolen, som tager stilling til om arrangementet kan afvikles i »Pakhuset«, og om der er plads i kalenderen.

Alle foreninger, klubber og grupper med en ansvarlig bestyrelse/forældregruppe kan leje »Brikken«. Dog kan »Pakhuset« ikke udlejes til private arrangementer, såsom konfirmationer, fødselsdage, bryllupper etc.

Ved udlejning udfærdiges der en kontrakt, hvorpå der kort redegøres for arrangementets indhold og karakter. Kontrakten underskrives af mindst 1 bestyrelsesmedlem fra den klub, forening eller gruppe, som lejer »Pakhuset«. Klubben/foreningen/gruppen er således økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på bygning og inventar, og endvidere ansvarlige for at arrangementet gennemføres på betryggende måde.

Alle kommunale institutioner/afdelinger kan leje »Pakhuset«. Ved leje skal der være en navngiven ansvarlig leder, som også er ansvarlig for at arrangementet gennemføres på betryggende måde. Kommunale institutioner/afdelinger har samme erstatningsansvar som nævnt ovenfor.

Alle der lejer »Pakhuset«, er umiddelbart før, under og umiddelbart efter et arrangement ansvarlige for gæsters/publikums adfærd i og omkring »Pakhuset«.

Ved arrangementer med over 100 personer kræves der 2 godkendte brandvagter.

Der må ikke overnattes i »Pakhuset«.

Ungdomsarrangementer
Der stilles flere krav til afvikling af ungdomsarrangementer (op til 25 år) i »Pakhuset«, og derfor skal der til disse arrangementer udfærdiges en mere specifik aftalekontrakt/lejekontrakt i samarbejde med afdelingslederen ved Ungdomsskolens Brande-afdeling

§ 7: Lejetakster

Kommunale institutioner og afdelinger kan leje »Pakhuset« for 700,- kr. uanset antallet af personer.

Klubber og foreninger betaler leje og depositum forud for et arrangement. Ved arrangementer med op til 40 personer koster det 700,- kr. i leje, og der betales 1000,- kr. i depositum. For øvrige arrangementer koster det 1000,- kr. i leje, og der betales 2000,- kr. i depositum.

Anerkendte frivillige sociale foreninger, som ikke har økonomi til at betale den fulde lejepris, kan indgå en specialaftale med Ungdomsskolen.

§ 8: Konsekvenser
Overtrædelse af ovennævnte regler kan medføre økonomisk erstatningspligt, karantæne, bortvisning og/eller politianmeldelse.

Regulativ for »Brikken« er godkendt af byrådet den 26. januar 2009

Her finder du »Pakhuset«...

Du finder »Pakhuset« på Stationsvej 1 D i Brande, lige ved siden af Brande Station og Rutebilernes holdeplads. Check evt. linket her!

Hyggelige lokaler...

Lokalerne indbyder til forskellige indretninger med små caféborde eller større langborde, hvis arrangementet indebærer spisning.

Kurser og festlige lejligheder...

Huset er veludstyret, både med hensyn til AV-midler, service, kaffeautomat og underholdningsmaskiner.

Klub for unge 15-25 årige

Tirsdag og torsdag aften fra 19.00-22.00 er klubben åben for unge fra 9.klasse til 25 år...